Home Geleerden Shaykh Muḥammad Amān al-Jāmī

Shaykh Muḥammad Amān al-Jāmī

Shaykh Muḥammad Amān al-Jāmī: Volledige naam: Muḥammad Amān b. ʿAlī Jāmi ʿAlī, Abū Aḥmad. Hij werd geboren in het jaar 1349 AH in de regio van de stad Harar in Ethiopië, in een dorp genaamd Ṭughā Ṭāb. In 1369 AH ging hij naar Saoedi-Arabië om de Ḥajj te verrichten. Vervolgens bleef hij om kennis te zoeken bij de geleerden van het land. Hij studeerde onder vele geleerden, waaronder Shaykh ʿAbd ar-Razzāq Ḥamza, Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm Āl ash-Shaykh, Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Bin Bāz, Shaykh ʿAbd ar-Raḥman al-Ifrīqī, Shaykh Muḥammad al-Amīn ash-Shanqīṭī, Shaykh ʿAbd ar-Razzāq ʿAfīfī, Shaykh ʿAbd Allāh al-Qarʿāwī en anderen (moge Allah hen allen genadig zijn). Ook studeerde hij aan verschillende universiteiten en instituten en behaalde zijn doctoraat in het jaar 1974 aan Dar al-Ulum in Cairo. Hij heeft op verschillende plekken les gegeven en heeft vele studenten onder zijn hoede gehad. Ook heeft de Shaykh verschillende boeken geschreven, waaronder: Ḥaqīqat ash-shūrā fī al-Islām, Ḥaqīqat ad-dīmuqrāṭiyya en Al-ʿAqīda al-Islāmiyya wa-tārīkhuhā. De Shaykh overleed in het jaar 1416 AH te Medina. Zie: Muḥammad Amān al-Jāmī, Sharḥ Thalāthat al-uṣūl (Medina 1428 AH) 12-19.